Sreda, 30. avgusta 2023, ob 9.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Mirjam Hribar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Prehrana žrebet in rastočih konj

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; prof. dr. Janez Salobir, mentor; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka