8:00    EGARTNER Marcel (uni I.)
Odnos do gozda in gospodarjenja z njim med študenti Biotehniške fakultete kot potencialnimi lastniki gozdov
Predsednica komisije za zagovor:    prof. dr. Maja Jurc
Mentorica diplomskega dela:    prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Janez Krč

 

8:45    PLEVNIK Lara (uni I.)
Analiza izvajanja svetovalne dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije na primeru krajevne enote Slovenj Gradec

Predsednica komisije za zagovor:    prof. dr. Maja Jurc
Mentorica diplomskega dela:    prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Janez Krč

 

9:30    JEMEC Luka (msc)
Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v revirju Bled

Predsednica komisije za zagovor:    prof. dr. Maja Jurc
Mentorica magistrskega dela:    prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Janez Krč

 

10:15    NOVAK Aleš (vsš I.)
Analiza preživetja in okrevanja dreves po žledolomu

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Jurij Diaci
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Thomas Andrew Nagel

 

11:00    RIHTER Tomaž (vsš I.)
Analiza mladja na Pahernikovi posesti

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

11:45    PETEK Iza (msc)
Kratkoročne posledice gozdnih požarov na različnih drevesnih vrstah v mešanih gozdovih Slovenije

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Thomas Andrew Nagel
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar