Ena Sanjković

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 8. 9. 2023 ob 08:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z nslovom:

Vzdražnost celic v možganih vinske mušice Drosophile melanogaster po oktopaminergični aktivaciji

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       izr. prof. dr. Gregor Belušič
Mentorica:         izr. prof. dr. Nina Vardjan                           
Recenzent:        prof. dr. Marko Kreft