Ana Trobec

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 8. 9. 2023 ob 10:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Ugotavljanje vpliva prekomernega izražanja izbranih krožnih molekul RNA na cirkadiani ritem celic linije U2OS in njihova karakterizacija

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       prof. dr. Uroš Petrovič
Mentorica:         doc. dr. Tadeja Režen                   
Recenzent:        izr. prof. dr.  Cene Gostinčar