Samuel Žvanut

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 8. 9. 2023 ob 11:00 v predavalnici B5 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Optimizacija encimskoimunskega testa na osnovi nanotelesa za določitev koncentracije virusnega proteina Nef v bioloških vzorcih

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       izr. prof. dr.  Matej Butala
Mentorica:         izr. prof. dr.  Metka Lenassi
Recenzent:        prof. dr. Tom Turk