Monika Širca

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 13. 9. 2023 ob 10:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv lastnosti tal in vodnega režima na dostopnost silicija pri navadnem trstu

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     prof. dr. Mateja Germ
Mentorica:         doc. dr. Aleksandra Golob                         
Recenzentka:    prof. dr. Katarina Vogel Mikuš