Tajda Tavčar Kunstič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 13. 9. 2023 ob 11:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vloga melanomskih antigenov (MAGE) in kanabinoidnih receptorjev pri razvoju bolezni in odzivu na terapijo v celicah hormonsko odvisnega raka dojk

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     doc. dr. Nada Žnidaršič
Mentorica:         dr. Klementina Fon Tacer           
Somentorica:    prof. dr. Nataša Debeljak                           
Recenzent:        prof. dr. Marko Kreft