Četrtek, 7. septembra 2023, ob 13.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Luka Oražem

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Stanje hlevov za krave molznice v Sloveniji

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent