Petek, 8. septembra 2023, ob 8.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Urška Kovač

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Bolezni dihal pri konjih

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Jožica Ježek, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent