Petek, 8. septembra 2023, ob 8.45 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Slavka Mlinar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Tehnologije odstavljanja kozličev

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent