Petek, 8. septembra 2023, ob 9.15 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Tine Perenič

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Vodenje prehrane krav molznic na ekološki kmetiji Perenič

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; viš. pred. mag. Ajda Kermauner Kavčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent