Petek, 8. septembra 2023, ob 9.45 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Brigita Kozjek

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Planinska paša v Sloveniji

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent