8:00    ŠINK Klementina (uni I.)
Razporeditev načrtovanega najvišjega možnega poseka glede na odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in lastništvo v gozdnogospodarski enoti Jezersko
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje

 

8:45    ŠTOKAR Miha (uni I.)
Zasnova stalnega raziskovalnega objekta Senuša v gozdovih hrasta doba v Krakovskem gozdu

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

 

9:30    KOLAR Gregor (vsš I.)
Razvojna dinamika sestojev v gozdnem rezervatu Veliki Bršljanove

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

 

10:15    SODJA Maja (uni I.)
Težavnost dela in izpostavljenost delavca ropotu in tresenju pri delu s sekalnikom Albach Diamant 2000

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Matevž Mihelič
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Igor Potočnik

 

11:00    LEVER Gašper (uni I.)
Smotrnost izvoza sečnih ostankov z zgibnim polprikoličarjem Ponsse Elk

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič

 

11:45    FRECE Domen (vsš I.)
Vpliv temperature v kopi na kakovost oglja

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje
Somentorica diplomskega dela:    dr. Nike Krajnc
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič

 

12:30    ORAŽEM Patricija (vsš I.)
Razvrščanje lesa smreke v kakovostne razrede in izkoristek žaganja s horizontalnim tračnim žagalnim strojem

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Igor Potočnik
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje

 

13:15    OGRIČ Anže (vsš I.)
Primerjava polnopovršinske vektorske in vzorčno statistične metode spremljanja izbranih rab tal v občini Bovec

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Matevž Mihelič
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Mitja Skudnik
Recenzentka diplomskega dela:    doc. dr. Mojca Nastran

 

14:00    VERHNJAK Gašper (uni I.)
Primerjava rezultatov izračuna lesne zaloge dreves glede na izbrane nacionalne in harmonizirano evropsko definicij

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Matevž Mihelič
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Mitja Skudnik
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik

 

14:45    NAGODE Matej (uni I.)
Študija časa arborista obžagovalca pri izvedbi negovalnih del na drevesih ostrolistnega javorja (Acer platanoides)

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje