Torek, 12. septembra 2023, ob 13.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Lara Peterca

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Odnos psa in lastnika ter njegova povezava s socialno kognicijo pri francoskih buldogih

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; asist. dr. Elena Gobbo, somentorica; prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka