Tjaša Gorenc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 14. 9. 2023 ob 16:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Znotrajvrstna zvočna komunikacija pri evrazijskem risu

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       doc. dr. Ivan Kos
Mentor:              doc. dr. Miha Krofel                     
Recenzentka:    izr. prof. dr.  Meta Virant-Doberlet