Nataša Sivec

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 15. 9. 2023 ob 10:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Znotrajvrstna genetska raznolikost hrošča drobnovratnika na Dinarskem krasu

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       doc. dr. Cene Fišer
Mentorica:         doc. dr. Maja Zagmajster           
Somentor:          asist. dr. Teo Delić                         
Recenzent:        prof. dr. Peter Trontelj