Aleksander Trajbarič

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 14. 9. 2023 ob 10:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Analysing signatures of environmental selection in Pacific Coastal wolves

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       doc. dr. Ivan Kos
Mentorica:         doc. dr. Astrid Vik Stronen         
Somentor:          doc. dr. Tomaž Skrbinšek                           
Recenzent:        doc. dr. Miha Krofel