Gašper Tavčar

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 19. 9. 2023 ob 09:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vpliv izvlečkov mahov na kalitev izbranih rastlinskih vrst

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     prof. dr. Katarina Vogel Mikuš
Mentorica:         izr. prof. dr.  Jasna Dolenc Koce
Somentorica:    doc. dr. Simona Strgulc Krajšek               
Recenzent:        doc. dr. Matevž Likar