Tjaša Polak Schwery

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 20. 9. 2023 ob 11:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Citotoksičnost plazmidne DNA, vnešene z elektrogenskim prenosom

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
Mentorica:         prof. dr. Maja Čemažar
Somentorica:    doc. dr. Urška Kamenšek                           
Recenzent:        prof. dr. Gregor Serša