Torek, 19. septembra 2023, ob 11.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Veronika Petrovčič

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Paratuberkuloza v čredah krav molznic

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; doc. dr. Jožica Ježek, somentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent