Gre za dvodnevni dogodek, ki je potekal v četrtek, 14. in petek, 15. septembra 2023. Prvega dne dogajanja so se udeležili tudi predstavniki Biotehniške fakultete UL in sicer: prof. dr. Tatjana Pirman (prodekanja Odd. za zootehniko), izr. prof. dr. Maks Merela (prodekan Odd. za lesarstvo), izr. prof. dr. Aleš Straže in doc. dr. Matej Jošt (oba iz Odd. za lesarstvo) in asist. Jure Mravlje, predstavnik doktorskih študentov BF.

IMG_20230914_094250.jpg

Uvodni nagovor dekana Fakultete šumarstva i drvne tehnologije (Foto: J. Mravlje).

IMG_20230914_101034.jpg

Moderatorji dogodka (Foto: J. Mravlje).

Letošnji dogodek je gostila Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ki pokriva področje gozdarstva in lesarstva. Po uvodnem pozdravu dekanov oz. dekanij vseh treh fakultet, ki dogodek organizirajo in predstavnikov Univerze v Zagrebu, so sledile predstavitve najboljših zaključenih doktorskih del na teh treh fakultetah v preteklem študijskem letu. Novopečeni doktorji znanosti so z navzočimi mlajšimi kolegi delili tudi številne nasvete kako do uspešno zaključenega doktorata.

IMG_20230914_110556.jpg

Nasveti kako do uspešnega doktorata (Foto: J. Mravlje).

V odmoru so potekale predstavitve študentskih raziskav v obliki plakatov v avli. Organiziran je bil tudi zabavni program. Naši lesarji so se tako udeležili tekmovanja v hitrostnem žaganju hlodov.

IMG_20230914_111907.jpg

IMG_20230914_112426.jpg

Lesarji na tekmovanju v žaganju hlodov (Foto: J. Mravlje).

Sledile so tudi predstavitve aktualnih raziskav doktorskih študentov, predstavitve postopka od prijave do zagovora doktorske disertacije za študente ter predstavitve možnosti mobilnosti doktorskih študentov v okviru programa Fulbright, ki ga vodi veleposlaništvo ZDA v Zagrebu (op. program Fulbright je na voljo tudi doktorskim študentom in raziskovalcev v Sloveniji). Celoten program dogodka najdete tukaj.