Med udeleženimi je bila tudi Andrea Šarac, doktorska študentka Biotehniške fakultete UL na programu Bioznanosti smer biotehnologija, ki raziskovalno deluje na Oddelku za zootehniko, Katedri za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo (somentor in ARIS mentor prof. dr. Simon Horvat) ter na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) pod mentorstvom dr. Anžeta Smoleta in somentorstvom dr. Jelke Pohar, soustanoviteljema raziskovalne skupine za Imunologijo in celično imunoterapijo na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Andrea se v sklopu doktorata ukvarja z razvojem in nadgradnjo CAR-T celične imunoterapije. Terapija s celicami CAR-T je vrsta zdravljenja raka, ki uporablja imunske celice, ki so genetsko spremenjene v laboratoriju tako, da učinkoviteje locirajo in uničijo rakave celice z manj stranskimi učinki. Prav znanje na tem področju je Andrei pomagalo, da s svojo skupino uspešno reši podani izziv in odboru investitorjev predstavi projekt, ki je zaradi svoje izvirnosti, kreativnega pristopa in kakovostne predstavitve dobil nagrado za najboljši projekt Biokampa. Andrea je poleg skupinske nagrade bila tudi ena od dveh posamičnih zmagovalk za izstopajočega posameznika in tako izjemno uspešno zaključila letošnji Biokamp.

Biocamp 2023 Slika Andrea Šarac.jpg

Andrea Šarac, druga z leve (Foto: A.Šarac)