Nika Požun

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 12. 10. 2023 ob 15:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Učinek homogenata humane amnijske membrane in defactiniba na avtofagijo rakavih urotelijskih celic

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:      doc. dr. Polona Mrak
Mentorica:         prof. dr. Mateja Erdani Kreft                   
Recenzentka:     doc. dr. Nada Žnidaršič