Lana Oluić
študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 19. 10. 2023 ob 10:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Mikrokapsulacija folne in askorbinske kisline v ionotropne hidrogele

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: izr. prof. dr. Mojca Korošec
Mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
Somentorica: doc. dr. Mihaela Skrt
Recenzent: izr. prof. dr. Tomaž Polak