Izvajanje predmeta bo podobno principu tutorstva – študenti boste pri aktivnostih sodelovali 2 študijski leti, v VIS se vam formalno vpiše v drugem letu (razen v izjemnih primerih, ko bo študent/ka tako aktiven/a, da bo vse obveznosti opravil/a že v prvem letu). Vpis v predmet bo omejen (predvidoma odprt za 2 študenta/študentki na posamezni oddelek oz. študij), vpis pa bo mogoč po predhodnem dogovoru z izvajalcema predmeta: izr. prof. dr. Aleš Kuhar (nosilec) in asist. dr. Jure Mravlje (izvajalec).

Objava_Komunikacija_in_promocija_BZ.jpg

Kratek opis: Študenti in študentke bodo v okviru vsebin pridobili kompetence in veščine, da bodo sposobni uspešne komunikacije in promocije biotehniških znanosti, kar je v današnjem času ključno za uspešno kariero bodisi na akademskem, raziskovalnem ali strokovnem področju. Spoznali bodo osnove komuniciranja in učinkovite promocije (med drugim veščine javnega nastopanja in predstavljanja: govorne in vizualne komunikacije  z različnimi javnostmi, obvladovanja in prilagajanja različnim sogovornikom, sposobnosti prilagajanja in timskega dela). Predmet bo izrazito praktično naravnan, in bodo formalne oblike študija (predavanja in vaje) predstavljale le manjši del obveznosti. Glavnina dela bo namenjena pridobivanju praktičnih izkušenj in kompetenc na področju komuniciranja in promocije. Sodelovali boste pri oblikovanju komunikacijskih in promocijski strategij za študijske, znanstveno-raziskovalne in strokovne aktivnosti na Biotehniški fakulteti UL. Aktivno boste sodelovali pri pripravi objav na spletu in družbenih omrežjih, pri organizaciji in izvedbi predstavitev fakultete, študijev in raziskav na različnih dogodkih (sejmi, karierni dnevi, delavnice…), sodelovali pri pripravi avdio-vizualnih promocijskih materialov fakultete in podobno.

 

Zainteresirani študenti in študentke, ki ste motivirani za tovrstno delo in bi želeli že v tem letu sodelovati, se za več informacij in navodil v zvezi s predmetom (ta namreč ne bo avtomatsko odprt za vse študente in študentke fakultete), čim prej javite asist. dr. Juretu Mravljetu (). V primeru velikega interesa, bomo opravili razgovore in izbore primernih kandidatov/kandidatk.

Prijavite se lahko do vključno petka, 27. oktobra 2023.

 

Lep pozdrav in vabljeni!