Eva Mlinarič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 20. 10. 2023 ob 14:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv mejnih pregrad med Slovenijo in Hrvaško na povezljivost populacij velikih zveri

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       prof. dr. Peter Trontelj
Mentor:              doc. dr. Ivan Kos             
Somentor:          doc. dr. Hubert Potočnik                           
Recenzent:        doc. dr. Tomaž Skrbinšek