Nada Radanović

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 24. 10. 2023 ob 12:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Izražanje  genov mitomiR in Mct1 ter vpliv na metabolizem celic mišjega mamarnega adenokarcinoma

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:      doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
Mentorica:         prof. dr. Maja Čemažar
Somentor:          asist. dr. Andrej Renčelj             
Recenzent:         izr. prof. dr.  Matej Butala