Torek, 24. oktobra 2023, ob 13.00 v predavalnici Ro-4 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Jure Kurinčič

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Vpliv sistema uhlevitve na dobrobit brejih svinj

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent