Predstavitveni material študiji

Doktorat umetnosti predstavlja kvalitativno nadgradnjo prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na področju umetnosti in je enakovreden tretjestopenjskemu izobraževanju na področju znanosti. S področjem znanosti ga povezuje stopnja sistematičnosti, zahtevnosti in ustvarjalnosti, od njega pa ga ločijo vsebinski, metodološki, edukativni in evalvacijski vidiki študija. Štiriletni program, ki ga bodo izvajale vse tri umetniške akademije Univerze v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL (UL ALUO), Akademija za glasbo UL (UL AG), Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL (UL AGRFT) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL (UL FA), Biotehniško fakulteto UL (UL BF) in Naravoslovnotehniško fakulteto UL (UL NTF), bo omogočal izobraževanje na desetih umetniških področjih: likovna umetnost, oblikovanje, glasba, gledališče, radio, film, televizija, krajinska arhitektura, arhitektura in oblikovanje tekstilij in oblačil, in pridobitev novega, umetniškega naslova doktor/doktorica umetnosti.

Prvi vpis v doktorski študijski program Umetnost načrtujemo že v študijskem letu 2024/2025.

Več o tem si lahko preberete v novici na spletni strani UL.