Anja Bolčina

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 22. 11. 2023 ob 14:30 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Populacijske in prehranske značilnosti navadne krastače na območju Krima pri Ljubljani

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       doc. dr. Primož Zidar
Mentor:              doc. dr. Al Vrezec           
Somentor:          dr. Anamarija Žagar                     
Recenzentka:    doc. dr. Lilijana Bizjak Mali