Nika Jagodic

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 21. 11. 2023 ob 10:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Imunski odziv na SARS-CoV-2 pri bolnikih s težjim potekom COVID-19

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:         prof. dr. Rok Kostanjšek
Mentorica:         doc. dr. Andreja Nataša Kopitar               
Recenzent:         prof. dr. Alojz Ihan