11:00    KNAVS Sara (vsš I.)
Dinamika vegetacije pragozdnega rezervata Kopa v obdobju 1983-2022
Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni