Irina Modrušan

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 21. 12. 2023 ob 13:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Iskanje ksilanaz in celulaz v vodnih ekstraktih gliv iz slovenskih gozdov

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:      doc. dr. Polona Zalar
Mentorica:         doc. dr. Sabina Berne   
Somentor:          doc. dr. Matej Skočaj                 
Recenzentka:     prof. dr. Kristina Sepčić