Katja Konc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 13. 12. 2023 ob 14:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Primerjava morfoloških značilnosti kačjih levov domorodnih vrst kač Slovenije

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       doc. dr. Cene Fišer
Mentorica:         doc. dr. Anamarija Žagar                             
Recenzent:        prof. dr. Peter Trontelj