Sara Guzej

študentka študijskega programa:

Visokošolski študijski program

bo 15.12.2023 ob 12:30 v sejni sobi Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Načrt prenove vodenja po gozdni učni poti v krajinskem parku Ponikovski kras

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik komisije za zagovor: prof. dr. Maja Jurc
Mentorica diplomskega dela: doc. dr. Mojca Nastran
Recenzent diplomskega dela: izr. prof. dr. Janez Pirnat