BF130155.jpg

(Fotospomini.si)

Zbrane v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je najprej z uvodnim nagovorom pozdravila prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete UL. Med drugim je izpostavila je pomen in aktualnost znanj s področja ved o življenju, biogospodarstva in varstva okolja za reševanje izzivov današnjega časa. Ob tem je dejala, da »vam vsem želim, da bi na svoji nadaljnji profesionalni poti ostali radovedni in odprti tudi za drugačna razmišljanja ter sodelovanja z drugimi področji raziskav in strok, kar lahko prinese veliko večje družbeno pomembne učinke, kot če bi delovali samo ozko znotraj svojega področja.« Poudarila je, da kompleksnih izzivov v družbi ne bo zmanjkalo in da nas lahko navdaja s ponosom, da Biotehniška fakulteta, kot ustanova z več kot 75-letno tradicijo, lahko ponudi družbi novo generacijo z znanji opremljenih mladih strokovnjakov. Zahvalila se je tudi vsem prejšnjim generacijam kolegov in profesorjev, ki so sodelovali pri rasti in razvoju fakultete. Za konec je izpostavila misel znanega filozofa Francisa Bacona, utemeljitelja empiričnih znanstvenih metod, ki je dejal: »V znanju je moč.« in zaključila »Zato vas v imenu vseh vaših bivših profesorjev in asistentov prosim, da pridobljeno znanje uporabljate vedno le v dobrobit narave, okolja in družbe.«

BF130027.jpg

Dekanja Biotehniške fakultete prof. dr. Marina Pintar (Fotospomini.si)

Prodekanja za študijske zadeve, izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce, je vsem diplomantom in diplomantkam iskreno čestitala v imenu vseh, ki so jih na tej poti spremljali, spodbujali in pomagali pri njihovi strokovni in osebni rasti med študijem. Hkrati je vse tudi povabila, da se pridružijo Klubom alumnov Biotehniške fakultete UL in tako ostanejo povezani med seboj in s fakulteto tudi v bodoče. Zaključila je z besedami, »da vsem želi, da ostanejo radovedni, pošteni, kritični, širokega srca in da s ponosom ter odgovornostjo predstavljajo Biotehniško fakulteto ter Univerzo v Ljubljani na svoji poklicni poti!«

BF130379.jpg

Prodekanja za študijske zadeve Biotehniške fakultete izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce (Fotospomini.si)

BF130031.jpg

Glasbenica Tanja Lončar, alumna Biotehniške fakultete (Fotospomini.si)

Na magistrskem študijskem programu Agronomija je študij uspešno zaključilo 14 študentk in študentov, na programu Biološko izobraževanje 4, na programu Biotehnologija 28, na programu Ekologija in biodiverziteta 10, na programu Ekonomika naravnih virov 3, na programu Gozdarstvo in upravljanje z gozdnimi ekosistemi 13, na programu Hortikultura 10, na programu Krajinska arhitektura 4, na programu Lesarstvo 8, na programu Mikrobiologija 16, na programu Molekulska in funkcionalna biologija 16, na programu Prehrana 11, na programu Znanost o živali 4 in na programu Živilstvo 11 študentk in študentov.

BF130324.jpg

Podelitev magistrskih listin diplomantom 2. stopnje študijev Biotehniške fakultete (Fotospomini.si)

 

Vsem diplomantom in diplomantkam iskreno čestitamo in jim želimo obilo uspehov na njihovi nadaljnji karierni poti!