Vid Naglič

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 23. 1. 2024 ob 10:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Variabilnost združbe talnih živali v kmetijskih ekosistemih v Sloveniji

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       doc. dr. Ivan Kos
Mentor:              znan. sod. dr. Nataša Šibanc     
Somentor:          dr. Irena Bertoncelj                     
Recenzent:        doc. dr. Hubert Potočnik