Janina Cvetkovska

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 22. 1. 2024 ob 10:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv mutacij E475G in P25L v keratinu 5 na fenotip keratinocitov gojenih v celični kulturi

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:         doc. dr. Primož Zidar
Mentorica:         znan. sod. dr Mirjana Liović                     
Recenzent:         prof. dr. Rok Kostanjšek