Sreda, 24. januarja 2024, ob 9.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Karmen Zmrzlak

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Vpliv gospodarskega križanja na klavno kakovost jagnjet

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; viš. pred. dr. Angela Cividini, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent