Nika Skitek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 6. 2. 2024 ob 13:00 bo preko spleta zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Stališča dijakov do ohranjanja in izkoriščanja narave

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     doc. dr. Valerija Zakšek
Mentor:              izr. prof. dr.  Iztok Tomažič         
Somentorica:    doc. dr. Maja Kajin                       
Recenzentka:    izr. prof. dr.  Jelka Strgar