Mirjam Kerin

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 14. 2. 2024 ob 12:15 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Validacija metode za izolacijo RNA iz tumorjev in prostocelične RNA iz plazme rakavih bolnikov

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       prof. dr. Marko Kreft
Mentorica:         prof. dr. Maja Čemažar
Somentor:          doc. dr. Tanja Mesti                     
Recenzent:        prof. dr. Uroš Petrovič