Kim Bogdanovič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 14. 2. 2024 ob 08:45 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Struktura združbe makroinvertebratov v izbranih rekah z različnim upravljanjem s prispevnim območjem

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:         prof. dr. Rudi Verovnik
Mentor:               doc. dr. Igor Zelnik                       
Recenzent:         prof. dr. Mihael Jožef Toman