Torek, 27. februar 2024, ob 8.15 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Ana Petek

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Povezava med izražanjem RNA gena HOXB13  in dolžino repa pri ovnih oplemenjene jezersko-solčavske pasme

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; prof. dr. Simon Horvat, mentor; doc. dr. Mojca Simčič, somentorica; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, recenzent