Nika Kozoderc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 8. 3. 2024 ob 13:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Meritve znotrajcelične koncentracije Ca2+ in cAMP v možganskih celicah vinske mušice po stimulaciji z oktopaminom in tiraminom

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:      doc. dr. Gordana Glavan
Mentorica:         izr. prof. dr.  Nina Vardjan                         
Recenzent:         prof. dr. Marko Kreft