Tečaji bodo izvedeni v spletnem okolju z uporabo aplikacije Zoom.

 

KAKO DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN STORITEV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE
Predstavitev knjižnične zbirke, katalogov, Digitalne knjižnice Slovenije, Spletnega arhiva, Mrežnika, Megaiskalnika ter storitev za uporabnike.
Tečaj bo v ponedeljek, 4. marca, od 10. do 12. ure

 

ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI VIRI ZA POMOČ PRI ŠTUDIJU IN RAZISKOVALNEM DELU
Naučili vas bomo, kako izberemo ustrezne vire za iskanje znanstvene in strokovne literature, predstavili značilnosti virov ter osnovna orodja za iskanje.
Tečaj bo v četrtek 7. marca, od 10. do 13. ure

 

PREDSTAVITEV ZBIRKE PRESSREADER
Naučili se boste uporabljati zbirko PressReader, ki vsebuje tekoče izdaje več kot 7.600 naslovov dnevnega časopisja in revij, ki izhajajo v 120 državah in v več kot 60 jezikih.
Tečaj bo v četrtek, 14. marca, od 10. do 11. ure

 

IZOBRAŽEVANJE AVTORJEV ZA OBJAVLJANJE V ODPRTEM DOSTOPU
Na tečaju predstavimo odprti dostop, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, uveljavljanje ugodnosti za avtorje pri objavah, založniške politike, plenilske založnike, kje najdemo objave v odprtem dostopu in smernice v Sloveniji.
Tečaj bo v ponedeljek, 18. marca, od 10. do 12. ure

 

UVOD V ISKANJE IN UPORABO CITATNIH INDEKSOV
Na tečaju predstavimo citatne indekse, različne načine iskanja in uporabe indeksov. Poudarek bo na podatkovnih zbirkah Web of Science, Scopus in Google Scholar ter njihovih kazalnikih vplivnosti (faktor vpliva, SNIP, h-indeks itn.). Udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.
Tečaj bo v četrtek, 21. marca, od 10. do 12. ure

 

Na tečaje se prijavite prek povezave

https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-uporabnikehttps://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-uporabnike