Vsebina predmeta

Fiziološki procesi na ravni rastlinske celice; koncept vodnega potenciala, transport vode in topljencev,  ter vodni režim rastlinskih celic. Regulacija celičnih delitev in rasti celic, koncept polarnosti. Mineralna prehrana. Fotosinteza; žetev svetlobe, elektronski transport in fotosintezna pretvorba energije, s poudarkom na posebnostih metabolizma C3, C4, CAM rastlin. Pomen hormonov in rastlinskih rastnih regulatorjev za rast in razvoj ter morfogenezo. Izbrana poglavja iz fiziologije rastlin in aplikacije v rastlinski biotehnologiji.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

vpis v ustrezni letnik študijskega programa