Vsebina predmeta

UVOD:

pojem evolucije;

zgodovinski pregled evolucijske biologije;

filozofski pogledi na evolucijo.

 

EVOLUCIJSKI PROCESI NA RAVNI POPULACIJE:

variabilnost in dednost; preprost populacijsko genetski model; evolucijski dejavniki in teoretsko ozadje njihovega delovanja (naravna selekcija, mutacija, migracija, naključni genetski drift); interakcije med dejavniki; evolucijska vprašanja spolnosti;evolucija kvantitativnih lastnosti; kompleksnejši modeli.

 

EVOLUCIJA IN BIODIVERZITETA:

vrste in genetika speciacije; genetska struktura populacij; hitrost speciacije in izumiranje, paleontološki podatki.

 

MOLEKULARNA EVOLUCIJA:

polimorfizem na molekulski ravni; nevtralna teorija molekularne evolucije; koalescenca, ortolognost in paralognost; evolucijske in genetske razdalje; evolucija s horizontalnim prenosom; evolucija na genomski ravni.

 

FILOGENETIKA IN MAKROEVOLUCIJA:

filogenetska drevesa; uporaba molekulskih podatkov za ugotavljanje filogenij; filogenetske metode; evolucija razvojnih procesov; evolucija oblike in integracije v organizem.

 

VAJE (v računalniški učilnici):

Računalniške simulacije delovanja evolucijskih dejavnikov; računsko reševanje preprostih primerov iz populacijske genetike; usklajevanje nukleotidnih in aminokislinskih zaporedij; izračun evolucijskih razdalj in drugih evolucijskih parametrov med zaporedji DNA; računanje in interpretacija filogenetskih dreves po različnih metodah.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

vpis v ustrezni letnik študijskega programa