Vsebina predmeta

Uvod

Premo gibanje

Ravninsko gibanje

Zakoni gibanja

Mehanska energija

Gibalna količina

Kroženje in gravitacija

Dinamika vrtenja

Trdna telesa in tekočine

Temperatura

Energija pri termičnih procesih

Entropija

Nihanje in valovanje

Zvok

Električno polje

Električna napetost

Električni tok in upornost

Enosmerni tokokrogi

Magnetizem

Magnetna indukcija

Izmenična napetost in EM valovanje

Odboj in lom svetlobe

Zrcala in leče

Valovna optika

Optični inštrumenti

Relativnost

Kvantni pojavi

Atomi

Atomska jedra

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v letnik študija

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- za pristop k izpitu je pogoj pozitivna ocena iz vaj.