Vsebina predmeta

 • Osnove tehničnega risanja in dokumentiranja ter osnove grafičnega sporočanja
 • Osnove prostoročnega risanja
 • Konstrukcijska dokumentacija
 • Standardizacija toleranc in ujemov
 • Risanje elementov in sklopov
 • Modularnost, komponibilnost, variantnost
 • Skladna razmerja in njihova aplikacija
 • Geometrija v prostoru, konstrukcijske naloge
 • Geometrijsko modeliranje z opisno geometrijo
 • Uporabna geometrija, osnovni načini in tehnike izdelave trodimenzionalnih objektov. Simulacije končnega izdelka v razvojno načrtovalskem procesu
 • Projektna naloga - izdelave konstrukcijske dokumentacije za izbran izdelek

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- prisotnost na vajah

- kolokvij iz vaj

- opravljene vaje

- opravljena projektna naloga