Vsebina predmeta

 • Definicija znanosti o materialih ter vloga le-te v razvoju novih materialov, še posebej z vidika aplikacij na področju lesarstva;

 

 • pomen razumevanja povezave med lastnostmi snovi in njeno notranjo zgradbo;

 

 • submikroskopska, mikroskopska in makroskopska zgradba materialov;
 • kristalinična in amorfna zgradba snovi;

 

 • mehanske, električne in toplotne lastnosti materialov;
 • prikaz povezav med zgradbo in lastnostmi snovi na primeru:

   - polimerov,

   - stekla,

   - keramike,

   - kovin;

 • pregled uporabe izbranih - najpomembnejših polimernih materialov, stekla in kovin na področju lesarstva, s poudarkom na razumevanju povezave zgradba-lastnosti ter predvidenimi izpostavitvenimi pogoji med njihovo uporabo;
 • uvod v kompozitne materiale;
 • nanomateriali: definicija nanodelcev, specifične lastnosti nanomaterialov in vzroki za razlike od lastnosti »klasičnih« materialov.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • udeležba na vajah
 • opravljen seminar
 • kolokvij iz vaj
 • opravljene vaje